Het Foodatelier Logo

Categorievisie & plannen

De retailer vraagt om onze visie op het schap. Hoe moet ik dit aanpakken? Hoe presteer ik t.o.v. mijn concurrent binnen de categorie?

In ons werk zien we vaak dat klanten (PL- én merkproducenten) belangrijke keuzes mb.t. categorieplannen enkel onderbouwen met feitelijke inzichten, zoals rotatie, indexen en derving. Maar hoe kijkt de consument naar het schap? Welke maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op haar koop-, kook- en eetgedrag? Wij kijken altijd vanuit verschillende invalshoeken naar de categorie, want alleen zo kunnen we samen met de klant tot relevante categorievisies komen én net dat stapje extra zetten.