Strategy
new business

STRATEGIE-NEW BUSINESS

Het Foodatelier houdt zich vooral bezig met new business vraagstukken vanuit de ondernemings-strategie. Bijna alle zaken die nieuw zijn en die het verschil moeten gaan maken zijn risicovol, uitdagend en onzeker. Ontwikkeling van new business begint daarom nooit bij nieuwe producten, maar altijd bij nieuwe plannen. Plannen voor de toekomst. Ons plan start altijd aan de hand van een aantal intervisie bijeenkomsten waarin de volgende doelstellingen bepalend zijn:

1) strategie 2) markt 3) consument 4) concurrentie 5) doelstellingen. Het eindresultaat is een strategische toekomstvisie in new business voor onze opdrachtgever. We werken altijd vanuit een multidisciplinair projectteam, waarin de gevraagde disciplines samenwerken met de opdrachtgever.

 

Insights & business
intelligence

INSIGHTS & BUSINESS INTELLIGENCE

Vanuit een opgeleverde strategische visie gaan we aan het werk om zaken te toetsen en te onderbouwen. Tijdens de verkenning maken we gebruik van meerdere databronnen:

1) consumentenonderzoek via online systeem 2) kwalitatief consumentenonderzoek 3) verkennende gesprekken met potentiële klanten in de markt, interpretatie trends en ontwikkelingen vanuit verschillende bronnen zoals CBS, Nielsen en GfK. Dankzij onze kennis van verschillende productcategorieën, is het voor ons mogelijk om met verschillende inzichten uit bijvoorbeeld marktverkenning & consumentenonderzoek een perfecte aanpak uit te werken vanuit de geformuleerde strategie. We kijken van buiten naar binnen!

 

 

 

New concepts

NEW CONCEPTS

Totaal concept: We ontwikkelen proposities vanuit de eerdere verkennende onderzoeken of aan de hand van duidelijke briefings van klanten waarbij de new business plannen helder en duidelijk omschreven zijn en gaan over de toekomst van groeistrategie.

Marketing: Ervaren marketingstrategen en productmanagers leggen de basis voor de marketingstrategie vast. Onze productmanager draagt tevens zorg voor de ontwikkeling van concept- en productpresentaties, alles in eigen huis.

NPD: Onze eigen productontwikkelaars kunnen met hun achtergrond en kennis van de markt tot vernieuwende productconcepten komen. Ze zijn altijd een onderdeel van de businesscase. Vooral ook ons netwerk met toeleveranciers en diens parate kennis dragen bij aan relevante en gedegen oplossingen.

1) receptuurontwikkeling 2) toeleveranciersselectie 3) begeleiden van analyses en testresultaten 4) voorbereiden productpresentaties voor onderzoek of klantpresentaties

Proof of concept: Om new business te kunnen laten slagen, is de juiste balans tussen culinaire en technologische ontwikkeling bepalend! Onze kennis van innovatieve productiemethoden helpt bij het ontwikkelen, uitvoeren en realiseren van nieuwe producten die aansluiten bij new businessplannen. Tegelijkertijd snappen wij de werkwijze van de industrie, zodat we projecten op de juiste manier kunnen uitvoeren. Samen met onze directe benadering en korte lijnen draagt dit bij aan een optimale communicatie en samenwerking tussen Het Foodatelier en haar opdrachtgevers.